Celem ogólnym Stowarzyszenia jest udzielanie wszechstronnej pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i rodzinom wieloproblemowym, osobom niepełnosprawnym i starszym oraz prowadzenie edukacji różnych grup społecznych.

Stowarzyszenie świadczy usługi opiekuńcze wobec niepełnosprawnych podopiecznych miasta Kłodzka w miejscu ich zamieszkania. Jest to zadanie zlecone umową zawartą z Burmistrzem Miasta Kłodzka. Zatrudnia wykwalifikowane opiekunki.

Środowiska w których, należy wykonać usługi opiekuńcze zleca Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku.

Stowarzyszenie  PROMYK Kłodzka Pomoc Społeczna w Kłodzku
ul. Armii Krajowej 1, 57-300 Kłodzko

Utworzenie nowego Stowarzyszenia i zarejestrowanie w KRS-03.07.2014 roku Xlr 0000515688.

Skład Zarządu Stowarzyszenia:
  1. Prezes Zarządu - Wojciech Wiśniewski
  2. Wiceprezes Zarządu - Sylwia Budzioch-Nowak
  3. Sekretarz Zarządu - Teresa Budzioch
  4. Skarbnik Zarządu - Ryszard Jastrzębski
  5. Członek Zarządu - Mariusz Jastrzębski
  6. Członek Zarządu - Teresa Kierot
  7. Członek Zarządu - Maria Orlińska

Komisja Rewizyjna:
  1. Przewodniczący Komisji - Józef Pinkas
  2. Członek Komisji - Halina Zielińska
  3. Członek Komisji - Krystyna Bernaczek